Postavitev oznake visokih voda v Izoli

Dne 28.2.2020 smo se  na povabilo Agencije Republike Slovenije za okolje in skupaj z Zvezo geografov Slovenije, Občino Izola, Osnovno šolo Livade in Oddelkom za geografijo Fakultete za humanistične vede iz Kopra udeležili postavitve nove oznake visokih voda na eni izmed stavb v starem delu Izoli v neposredni bližini izolskega mandrača, ko je bila ob lanskoletnih poplavah 12.11.2019 presežena višina plimovanja iz leta 2008. Ob tej priložnosti smo pripravili plakat s fotografijami iz leta 2008 in na pročelju stavbe, kjer je bila postavljena nova oznaka še bolj nazorno prikazali obseg plime. Prireditve se je udeležilo okoli 30 naših dijakov.