Poročila

Končno poročilo o aktivnostih, vplivu in razširjanju https://projektsizejen.splet.arnes.si/files/2021/04/Končno-poročilo.docx

Virtualna mobilnost v Izoli. Od 25.1.2021 do 5.2.2021 smo izvedli zadnjo virtualno mobilnost v okviru projekta. V Izoli smo gostili dijake in učitelje ostalih držav udeleženk v projektu.Kaj smo počeli? https://padlet.com/LPJG/SOIFINSLOVENIA

Virtualna mobilnost na Siciliji. Od 14.12. do 18.12.2020 smo izpeljali virtualno mobilnost . V tem času “smo bili” na Siciliji. Vse o aktivnostih je na povezavi https://padlet.com/LPJG/GOLDFISH

Predstavitev projekta na informativnih dnevih 14.2.2020 in 15.2.2020, ko smo predstavili nekaj aktivnosti, ki smo jih in jih izvajamo v okviru projekta.

Postavitev oznake visokih voda v Izoli http://projektsizejen.splet.arnes.si/2021/02/22/postavitev-oznake-visokih-voda-v-izoli/

Predavanje Varnost oskrbe s pitno vodo v slovenski Istri. 7.2.2020 smo gostili predstojnika Oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije v Kopru dr. Gregorja Kovačiča, izr. prof. Pripravil je zelo zanimivo predavanje z naslovom Varnost oskrbe s pitno vodo v slovenski Istri.Dijaki so spoznali, kako pomemben  vir pitne vode za naše obalno območje predstavlja reka Rižana in kakšne nevarnosti predstavljajo kmetijstvo, poselitev in predvsem promet zanjo.Ob koncu nam je še predstavil problematiko oskrbe s pitno vodo na kraških območjih in nakazal težave s pitno vodo v povezavi s podnebnimi spremembami po svetu.V Sloveniji smo zaenkrat lahko ponosni, da imamo pitno vodo dosegljivo na vsakem koraku, kar za mnoge evropske in druge države niti približno ne moremo trditi. http://projektsizejen.splet.arnes.si/2020/02/09/predavanje-varnost-oskrbe-s-pitno-vodo-v-slovenski-istri/

Predstavitev projekta, dejavnosti v projektu in nadaljnje aktivnosti učiteljskemu zboru 9.12.2019. Predstavitev

Kratkotrajna mobilnost na Slovaškem oktober 2019 Kratkotrajna mobilnost na Slovaškem

Projektni teden gastronomija in turizem oktober 2019.V okviru projektnega tedna Šola nekoliko drugače v programu gastronomija in turizem smo veliko pozornost namenili tudi vodi in pojavom povezanih z vodo.Tako smo na terenu fotografirali pojave v povezavi z vsemi vrstami voda, drugi dijaki pa so na terenu spoznavali vodne vire v Izoli.Tako smo na terenu fotografirali pojave v povezavi z vsemi vrstami voda, drugi dijaki pa so na terenu spoznavali vodne vire v Izoli.

Predstavitev projekta na kuharskem tekmovanju za osnovnošolce. Dne 25.2019 smo organizirali kuharsko tekmovanje za osnovnošolce “Zlata kuhalnica. Ob tej priložnosti smo vsem udeležencem predstavili naš projekt. http://projektsizejen.splet.arnes.si/2019/06/10/predstavitev-projekta-udelezencem-kuharskega-tekmovanja-za-osnovnosolce-zlata-kuhalnica/

Kratkotrajna mobilnost v Nemčiji maj 2019 http://projektsizejen.splet.arnes.si/2019/06/09/kratkotrajna-mobilnost-v-nemciji/

Kratkotrajna mobilnost v Franciji marec in april 2019 http://projektsizejen.splet.arnes.si/2019/04/19/kratkotrajna-mobilnost-v-franciji/

Ekološki dan. Dne 15.2.2019 smo izpeljali ekološki dan in očistili obalni pas med Simonovim zalivom in Belimi Skalami znotraj Krajinskega parka Strunjan.

Svetovni dan vode 22.marec http://projektsizejen.splet.arnes.si/2019/04/19/svetovni-dan-vode-22-marec/