Svetovni dan vode – 22. marec

V sodelovanju z Rižanskim vodovodom Koper smo 22. marca 2019 obeležili svetovni dan voda, ki letos poteka pod sloganom Voda za vse – ne prezrimo nikogar. Z dijaki vključeni v projekt Erasmus+ – Are You Thirsty? Ali si žejen? As to sofi? (SOIF) smo šolske vodne pipe opremili z izobraževalnimi nalepkami – Kapkove nalepke, tako da dijake vsak dan opominja, da je pitna voda na pipi tudi v prihodnje naša skupna in vsakodnevna skrb že danes.

Izvedli smo tudi predavanje dijakom, na katerem je bil predstavljen namen Svetovnega dneva voda, ki je bil izbran na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju leta 1992, in sicer ozaveščanje o pomenu pitne vode ter trajnostne rabe vodonosnikov. Obravnavana je bila letošnja osrednja tema – Ne prezrimo nikogar, ki je oprta na šesti cilj trajnostnega razvoja Združenih narodov: voda za vse do leta 2030. Predstavljen je bil pomen varne oskrbe s pitno vodo, zakaj je voda pomembna, kaj je človekova pravica do vode, vzroki, zakaj so ljudje prikrajšani za dostop do vode in seveda kaj je potrebno storiti, da ne bi nikogar prezrli in upoštevali njegovo pravico do varne oskrbe s pitno vodo.

Obravnavana je bila tudi pitna voda v Sloveniji, njena kakovost, njen pomen za zdravje, dostop do pitne vode v Sloveniji, poplavno ogrožena območja v Sloveniji ter pomen mokrišč.

Svetovni dan voda 2019 (Vir: http://www.nijz.si/sl/22-marec-2019-svetovni-dan-voda-ne-prezrimo-nikogar)