Projektni teden v programu gastronomija in turizem oktober 2019

V okviru projektnega tedna Šola nekoliko drugače v programu gastronomija in turizem smo veliko pozornost namenili tudi vodi in pojavom povezanih z vodo.

Tako smo na terenu fotografirali pojave v povezavi z vsemi vrstami voda, drugi dijaki pa so na terenu spoznavali vodne vire v Izoli.