Predavanje Varnost oskrbe s pitno vodo v slovenski Istri

V petek, 7.2.2020 smo gostili predstojnika Oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije v Kopru dr. Gregorja Kovačiča, izr. prof. Pripravil je zelo zanimivo predavanje z naslovom Varnost oskrbe s pitno vodo v slovenski Istri.

Dijaki so spoznali, kako pomemben  vir pitne vode za naše obalno območje predstavlja reka Rižana in kakšne nevarnosti predstavljajo kmetijstvo, poselitev in predvsem promet zanjo.

Ob koncu nam je še predstavil problematiko oskrbe s pitno vodo na kraških območjih in nakazal težave s pitno vodo v povezavi s podnebnimi spremembami po svetu.

V Sloveniji smo zaenkrat lahko ponosni, da imamo pitno vodo dosegljivo na vsakem koraku, kar za mnoge evropske in druge države niti približno ne moremo trditi.